Pomôžte partnerom rozvíjať trhy

05

26. februára 2018 navštívi viceprezident pre predaj Lihong Chen našich dlhodobých partnerov pre spoluprácu Bromic Group. Je potrebné vyvíjať úsilie, aby sa uspokojili požiadavky partnerov, pomáhal partnerovi rozvíjať trh. Hlavná výroba zahŕňa: Quarter Turn Supply Valve; Viacotáčkové napájacie ventily;F1960&F1807 Mosadzné armatúry ; Mosadzná guľaventil atď. Ako napríklad Home Depot, Apollo, Watts, tec.Naši zákazníci sú spokojní s našimi vysoko kvalitnými produktmi a službami.
Trváme na našom princípe „Zákazník na prvom mieste, založený na kvalite“ a budeme s každým zákazníkom pokračovať v nadviazaní úprimnej obchodnej spolupráce.
Teraz je spoločnosť érou informačnej explózie, podnikom v oblasti výrobkov sa nedá vyhnúť, aby sa stretli s konkurenciou, konkurenciou v priemysle, pre niektoré podniky je to dobrá vec. Z dôvodu konkurencie podniky zlepšili kvalitu výrobkov a kvalitu služieb a spotrebitelia dosiahli lepšiu alebo vyššiu spotrebu a služby za menej peňazí….

Trh je „sito“. Zatiaľ čo sa priemysel rozvíja a napreduje, trh vyhráva aj konkurenciu v tomto priemysle. Čína sa stala svetovým výrobným závodom a tiež veľkou krajinou vo výrobe čerpadiel a ventilov. V novom storočí sa čínsky priemysel čerpadiel a ventilov rýchlo rozvíjal, čelil však aj tvrdej konkurencii a vážnym výzvam.

Iba podniky pôsobiace v oblasti čerpadiel a ventilov môžu efektívne a jasne pochopiť súčasnú situáciu v priemysle, neustále zlepšovať svoje vlastné výrobky, posilňovať pocit úzkosti, posilňovať podnikovú kultúru a koncepciu trhových služieb….

S povzbudením a podporou národnej politiky vynakladajú Šanghaj, Fujian a Zhejiang veľké úsilie na podporu transformácie a modernizácie priemyslu výroby čerpadiel a ventilov vrátane niektorých štátnych podnikov, zahraničných podnikov a spoločných podnikov.

Investičné vyhliadky čínskeho odvetvia ventilov sú veľmi široké. Budúcnosť odvetvia čerpadiel a ventilov je zrejmá. Zo skúseností z minulosti dosiahol dolný koniec čínskeho odvetvia ventilov v zásade lokalizáciu. Domáce podniky v stredných a vyšších odvetviach postupne nahrádzajú dovoz komparatívnymi výhodami nákladov, kanálov a služieb a očakáva sa, že sa pripoja na medzinárodný trh, aby konkurovali na medzinárodnom trhu.


Čas zverejnenia: 18. september 2020